< >
Stamicovy slavnosti 2020

Stamicovy slavnosti 2020

3/4 - 23/5 2020

více o programu
3/4/2020

3/4/2020

Zahajovací koncert

ZUŠ Havlíčkův Brod

5/4/2020

5/4/2020

Stamicovo kvarteto

Jan Kačer - slovo

9/4/2020

9/4/2020

Pavel Steidl

Lucie Bevelaqua

Stamicovo kvarteto

17/4/2020

17/4/2020

Zemlinského kvarteto

24/4/2020

24/4/2020

Pavel Šporcl

Kristian Mráček

30/4/2020

30/4/2020

Eliška Gattingerová

Ivan Kusnjer

Vít Šantora

Iryna Romenská

 

3/5/2020

3/5/2020

Kristina Vaculová

Václav Kunt

Josef Kekula

Karel Plocek

Petr Hejný

 

7/5/2020

7/5/2020

Ivo Kahánek

15/5/2020

15/5/2020

Smíšený pěvecký sbor Jasoň

23/5/2020

23/5/2020

Filharmonie Gustava Mahlera

Festival Stamicovy slavnosti

je kulturní událostí, která se od r. 2002 pravidelně koná v jarních měsících v Havlíčkově Brodě.
Jeho cílem není jenom připomenutí významu osobnosti a díla J.V. Stamice a jeho zásadního vlivu pří vývoji evropské hudby raného klasicismu, ale i obohacení a zpestření kulturní nabídky regionu a města samotného.

Festival je koncipován jako cyklus převážně koncertů, je však otevřen i pro další umělecké aktivity a události, jako výstavy, besedy, aj.

Na festivalu se již vystřídala celá řada renomovaných domácích i zahraničních umělců, je pamatováno jak na umělce začínající, kteří jsou příslibem do budoucna, tak na ty již dříve narozené, či pocházející z místa samotného, na studenty a žáky ZUŠ, na brodský Smíšený pěvecký sbor Jasoň.

Festival je realizován díky našim partnerům a sponzorům.

 

Program podle roku

< >

O projektu

 Projekt festivalu Stamicovy slavnosti je nesen základní myšlenkou na uspořádání cyklu vysoké umělecké úrovně, který by připomínal Stamicovo jméno, jak s  poukazem na naši hudební minulost, tak z pohledu dnešního hudebního dění. Festival chce současně dávat prostor i místním kulturním aktivitám, které pomáhají spoluvytvářet celkové společenské a kulturní klima města a  regionu. 

Partneři festivalu

Sponzoři

Ve spolupráci