< >
Stamicovy slavnosti 2023

Stamicovy slavnosti 2023

duben - květen 2023

více o programu
14/4/2023

14/4/2023

Zahajovací večer

Slavnostní koncert žáků ZUŠ

více o programu
29/4/2023

29/4/2023

Ivo Kahánek

Stamicovo kvarteto

více o programu
6/5/2023

6/5/2023

Jiří Vodička

David Mareček

více o programu
10/5/2023

10/5/2023

Jiří Lábus

Emil Viklický

více o programu
12/5/2023

12/5/2023

Smíšený pěvecký sbor Jasoň

Sbormistryně Jana Lstibůrková

více o programu
14/5/2023

14/5/2023

Jan Hudeček

Karel Plocek

Josef Kekula

Petr Hejný

více o programu
20/5/2023

20/5/2023

Gaurneri Trio

více o programu
26/5/2023

26/5/2023

Rejchovo kvarteto

Pavla Radostová - soprán

více o programu

Festival Stamicovy slavnosti

je kulturní událostí, která se od r. 2002 pravidelně koná  v Havlíčkově Brodě.
Jeho cílem není jenom připomenutí významu osobnosti a díla J.V. Stamice, ale i obohacení a zpestření kulturní nabídky regionu a města.

Festival je koncipován jako cyklus převážně koncertů, je však otevřen i pro další umělecké aktivity a události, jako výstavy, besedy, aj.

Na festivalu se již vystřídala celá řada domácích i zahraničních umělců, je pamatováno jak na umělce začínající, kteří jsou příslibem do budoucna, tak na ty již dříve narozené, či pocházející z místa samotného, na studenty a žáky ZUŠ, na brodský Smíšený pěvecký sbor Jasoň.

Festival je realizován díky našim partnerům a sponzorům.

 

 

 

 

Program podle roku

< >

O projektu

 Projekt festivalu Stamicovy slavnosti je nesen základní myšlenkou na uspořádání cyklu vysoké umělecké úrovně, který by připomínal Stamicovo jméno, jak s  poukazem na naši hudební minulost, tak z pohledu dnešního hudebního dění. Festival chce současně dávat prostor i místním kulturním aktivitám, které pomáhají spoluvytvářet celkové společenské a kulturní klima města a  regionu. 

Partneři festivalu

Sponzoři

Ve spolupráci